ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ