Ο Διευθυντής και οι Εκπαιδευτικοί του 6ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας,
σας ευχόμαστε
 ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!